Jogok a felsőoktatásban

A felsőoktatásban tanuló diszlexiás tanulók jogai

A jelenleg hatályos törvény a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a 2015.04.09-től hatályba lépett 87/2015. (IV.9.) Kormány rendelet. A korábbi rendeletekhez képest előrelépést jelentenek a jelenleg hatályos módosítások (87/2015. (IV.9.) Korm.rend. 60§- tól).

A jogszabályok a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás hallgatókat a fogyatékkal élő hallgatók csoportjába sorolják: fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd.

A jelentkezés: A felnőtt diszlexiások az őket megillető kedvezményeket érvényesíthetik a felvételi eljárás során. Akinél a diszlexiát már korábban (a középiskolában)azonosították, annak csatolnia kell az erről szóló igazgatói határozatot, és érdemes az érettségi bizonyítványba záradékoltatnia , hogy az érettségi vizsga során kedvezményekben részesült. Ezt kell benyújtani a jelentkezéskor.

A középfokú tanulmányok alatt nem diagnosztizált diszlexia esetén, és/vagy kedvezményt nem vett igénybe a tanulmányai és az érettségi vizsga során,   Budapest főváros Kormányhivatalának Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve által készített vagy ellenjegyzett szakértői véleményt szükséges benyújtani. A felvételi lapon minden esetben be kell jelölni a fogyatékossággal rendelkezést.

Az érettségi/felvételi rendszer sem a kedvezményeket, sem a többletpontokat nem rögzíti automatikusan, tehát az egyetemre/főiskolára jelentkezőnek magának kell érvényesíttetnie a kedvezményeit. Az Oktatási Hivatal hiánypótlási felszólítást nem tesz, az érvényesítés jelentkező joga és felelőssége.


Fogyatékosság igazolása

Jelenleg a diszlexia akkor lehet felmentések és könnyítések oka, ha fogyatékosságként kezelik.

Amennyiben a jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok) által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

Amennyiben a jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült, a fogyatékosság megállapítására és igazolására a rehabilitációs szakigazgatási szerv, illetve annak jogelődje jogosult.

Az igazolásoknak, határozatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a fogyatékosság megnevezését (BNO kóddal együtt). Ennek hiányában az igazolások, határozatok nem fogadhatók el. (A BNO kódrendszer a betegségek nemzetközi osztályozására szolgál az egészségügyben.


Többletpontok

A diszlexiás jelentkezőnek előnyben részesítés jogcímén többletpont jár. Ha a jelentkező a fent leírtaknak megfelelően igazolja, akkor az alapképzés, felsőfokú szakképzés, egységes, osztatlan képzés és a mesterképzés esetén is kötelező többletpontot adni minden jelentkezési helyen.

A felvételi kormányrendelet alapján előnyben részesítés jogcímén legfeljebb 40 többletpont adható.

Mesterképzésen az intézmény dönti el, hány pontot ad előnyben részesítésért, de maximálisan 10 pontot lehet kapni.

Fontos, hogy a többletpontokat igazoló dokumentum másolatainak benyújtása nem kötelező. Viszont ha nem nyújtja be, vagy nem megfelelő a dokumentum másolata, a jelentkező nem kapja meg a neki járó többletpontokat.

A jelentkezési határidő lejárta után az Oktatási Hivatal már nem köteles elfogadni azokat a dokumentumokat, melyek már korábban a jelentkező rendelkezésére álltak.

Amennyiben a diszlexiás jelentkező nem magyar állampolgár, Magyarországon kiállított igazolást, szakvéleményt kell beszereznie.

Az elfogadható igazolásokat kiadó intézmények listája a linkre kattintva érhető el.

Az SNI-s felvételiző csak az írásbeli vagy csak a szóbeli nyelvvizsgárt is jogosult a teljes nyelvvizsgáért járó többletpontra (középfok esetén 28 pont, felsőfok esetén 40 pont), de csak abban az esetben, ha hiányzó írásbeli vagy szóbeli vizsga alól a szakértői bizottság szakvéleménye alapján mentességre  jogosult.


Kedvezmények a felvételin

A diszlexiás felvételizőt ugyanazok a kedvezmények illetik meg, amelyeket megkapott a középiskolai tanulmányai és az érettségi során.

Az egyetem/főiskola köteles biztosítani diszlexiás jelentkező számára a részvétel feltételeit.

Ha a felvételin van pályaalkalmassági kritérium, akkor az egyetem/főiskola belső szabályzata alapján adja meg a kedvezményt.

A kedvezménynek, vagy mentesítésnek a fogyatékosság jellegéhez kell igazodnia. A felvételhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli teljes felmentés nem lehetséges.


A diszlexiás hallgatók tanulással kapcsolatos jogai

Diszlexiás hallgatót az állapotának, személyes adottságának, megfelelő ellátásban kell részesíteni, és biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást.

Az egyetemnek/főiskolának segítséget kell nyújtania ahhoz, hogy teljesíteni tudja a tanulmányi kötelezettségeit.

Az oktatással kapcsolatos feladatokat ellátó személynek az oktatás során kötelessége figyelembe venni a hallgató fogyatékosságát.


Kedvezmények a vizsgákon

  1. a diszlexiás hallgató írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet
  2. szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tehet
  3. az írásbeli vizsgákon használhat számítógépet, és biztosítani kell számára a vizsgán szükséges segédeszközöket (pl. írógép, helyesírási szótár, értelmező szótár)
  4. az írásbeli vizsgán a felkészülési időnél maximum 30%–kal több felkészülési időt kaphat.
  5. mentesítést kaphat bizonyos tantárgyak, tantárgyi részek teljesítése alól

Minden felsőoktatási intézményben kell lennie egy koordinátornak, aki segít eligazodni a jogaikban, segítségükre van kérelmek, kedvezmények érvényesítése kapcsán. Továbbá a koordinátor feladata nyilvántartásában való részvétel, kapcsolattartás a fogyatékos hallgatókkal és a hallgatók tanulmányai, vizsgái során alkalmazható segítésnyújtási lehetőségek biztosítása.

Jogok a felsőoktatásban” bejegyzéshez egy hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.