Jogok a nyelvvizsgán

Speciális igényű vizsgázók

A jogszabályi háttér: Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény vonatkozása

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed az i) pont szerint az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjára (a továbbiakban: NYAK)

A 2011. évi CXC.4.§ (13) és a 2011. évi CCIV. 108.§ (6) értelmében az a fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező):aki

 • mozgásszervi,
 • érzékszervi
 • vagy beszédfogyatékos,
 • több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
 • autizmus spektrum zavarral
 • vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A vizsgaközpontokat az esélyegyenlőség megteremtésére a NYAK mellett működő NYAT előírásai is kötelezik.

Az 1998. évi Esélyegyenlőségi Törvény XXVI., valamint a 79/2006. (IV.5.) kormányrendelet

előírásait a nyelvvizsgáztatás területén is figyelembe kell venni. (137/2008. Kr. 8. §. (2) f). Ugyanakkor a nyelvvizsgáztatásra vonatkozó kormányrendelet egy másik, a 2.§ 6. bekezdése alapján az államilag elismert nyelvvizsgáztatásra följogosított vizsgaközpontok nem adhatnak felmentést az adott vizsgabizonyítványban megkövetelt készségek mérése és értékelése alól.

MAGYARÁZAT

Amennyiben valakinek felmentése van a nyelvvizsga írásbeli vagy szóbeli része alól, az nem kap bizonyítványt arról a részről, tehát a mentessége helyettesíti a bizonyítvány meglétét. Amennyiben a másik rész estén sikeres nyelvvizsgát tesz, megkapja az arról a részről szóló bizonyítványt.


Információ a vizsgaközpontok honlapján

Valamennyi vizsgahelye köteles biztosítani a speciális szükségletű vizsgázók igényeinek kielégítését, azaz akadálymentes megközelítést és speciális eszközök használatát. Valamennyi vizsgaszabályzatban írnak a speciális vizsgakörülményekről, azonban a tájékoztatás mértékében nagyfokú eltérés tapasztalható. Az Akkreditációs Kézikönyvben a vizsgaközpontok Belső Működési Rendjéről szóló szabályozás szerint a Belső Működési Rend VII. fejezete vonatkozik a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítására (http://www.nyak.hu/nyat/doc/ak2013/ak2013.htm).

A vizsgaközpontok a vizsgázók számára nyújtott online összefoglaló tájékoztatóban, az ún. Vizsgaszabályzatban teszik közzé a legfontosabb tudnivalókat a vizsgákra való jelentkezésről.


A speciális vizsgakörülmények áttekintése

Az esélyegyenlőség biztosításának kötelezettségét a vizsgaközpontok mindegyike teljesíti. Mivel azonban a törvényben előírtak értelmezése egyéni módon történik, eltérő eljárási módozatokat választanak. Vannak olyan vizsgaszabályzatok, amelyekben részletesen felsorolják a kedvezményezettek körét, mint

 • diszlexia,

 • diszgráfia,

 • hallás-, illetve látáskorlátozottság,

 • mozgáskoordinációs zavar,

 • súlyos testi fogyaték,

 • végtaghiány.

A vizsgaközpontban előírják orvosi szakvélemény vagy igazolás csatolását a fogyatékosság mértékéről és jellegéről a jelentkezési laphoz. Némelyik azt is megjelöli, hogy mely szervezetek igazolását fogadja el (Az Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői Rehabilitációs Bizottság vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság ) vagy előírja azt is, hogy milyen dátum szerepeljen az orvosi igazoláson (pl.: egy évvel régebbi igazolást nem fogadnak el, vagy három hónapnál nem régebbi igazolást ír elő).

A vizsgaközpont vezetője, a beadott kérelem (általában található a vizsgahely honlapján kitöltendő dokumentum) kapcsán, egyéni elbírálás alapján dönt a könnyítés mértékéről és a szükséges eljárásról. Egyes vizsgaközpontoknál egyéni egyeztetés is történik, ez után határozatban értesítetik a vizsgázót arról, milyen fokú könnyítésben fog részesülni.


Javaslat

Érdemes a szakvéleménybe belefoglaltatni, hogy milyen kedvezményekkel valószínűsíthető a nyelvvizsga sikeressége. Tanácsos jelentkezés előtt felvenni a kapcsolatot a központtal és pontosítani az ott igénybe vehető kedvezményeket, ill. úgy választani nyelvvizsgaközpontot, hogy az ott adható kedvezmény a készségeinek, képességeinek megfelelő legyen.

A kedvezményes eljárás iránti kérvényeket a vizsgaközponthoz kell címezni, és az adott vizsgaközpont a Belső Működési Rendjében meghatározott eljárásmód szerint a vizsgahellyel egyeztetve szervezi meg a speciális vizsgakörülményeket.

A kedvezmények engedélyezéséről a határozatot érdemes jelentkezési határidő lejárta előtti időpontra kérni.


Lehetséges kedvezmények

Általában a fogyatékkal élők lehetőséget kapnak az egyéni ütemben és egyénileg letett vizsgázásra. Nem ritkán külön teremben, külön felügyeletet biztosítanak számukra.

A leggyakoribb kedvezmények – a sérülések mértékéhez igazodva – az alábbiak lehetnek.

Hallássérültek esetén:

 • fejhallgatón keresztül vagy anyanyelvi vizsgáztató felolvasásában hallgathatják meg a vizsgaanyagot,
 • módjuk van szájról olvasni,

 • vagy többszöri meghallgatást engedélyeznek számukra

További gyakran biztosított lehetőség, hogy a szóbeli vizsgán

 • a vizsgáztatók hangosabban vagy lassabban beszélnek,

 • felkészülési időt meghosszabbítják.

Látássérültek számára:

 • Felnagyított betűket,

 • kedvező feladat formátumot,

 • Braille írású feladatlapot és íráslehetőséget szerveznek meg.

Diszlexiás vagy diszgráfiás vizsgázóknak

 • szóbeli előtti felkészülési idő meghosszabbítása

 • hosszabb időt kaphatnak az írásbeli feladat megoldására,
 • laptopon dolgozhatnak,
 • a vizsgaközpont speciális dolgozatformátumot, színt és betűtípust alkalmaz
 • megoldások megoldólapra való bemásolásától való eltekintés
 • gépi hang helyett élő felolvasás meghallgatása

Egyéb kedvezmények

 • első sorba ültetés,
 • személyes segítség biztosítása,
 • páros szóbeli vizsga esetén egyéni vizsgáztatás engedélyezése


Nyelvvizsga központok

NyelvvizsgaCenter.pdf


Egy jó megoldás a nyelvvizsgára

Ha valaki emelt szintű érettségi vizsgát tesz idegen nyelvből, és minimum 60%-os lesz, akkor kap egy záradékot a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet  45§-ának (4), illetve (5) bekezdése szerint komplex típusú B2-es, vagyis középfokú, államilag elismert nyelvvizsga- bizonyítvánnyal egyenértékű.
Ha mentessége volt az írásbeli alól, akkor kérelmezni kell, hogy szóbeli államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékűnek fogadják el és záradékolják is.
Emellett ha mentessége volt a szóbeli alól, akkor kérelmezni kell, hogy írásbeli államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékűnek fogadják el és záradékolják is.
Ilyen formában a diplomához is fel lehet használni.

Mivel az emelt idegennyelvi szóbeli érettségin nincs magnós feladat, mert az írásbelihez tartozik, így talán egy kicsit könnyebb.

Ha viszont valakinek mentessége volt az igedennyelvi érettségi valamelyik része alól, akkor a diplomához ugyanúgy szükség van a másik rész mentességéhez a Szakigazgatási Szerv határozatára.
Nagyon sokan nem figyelnek arra, hogy az emelt idegennyelvi érettségi 60%-kal vagy fölötte egyenértékű egy középfokú nyelvvizsgával, és sok pénzt adnak ki a nyelvvizsgára.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.