Nyelvvizsga amnesztia

1. Nyelvvizsga-amnesztia

A nyelvvizsga-amnesztia egy átmeneti engedmény 2013 és 2016 között, amelyet az országgyűlés oktatási bizottsága javasolt azért, mert több tízezer volt hallgató diplomája halmozódik az egyetemeken és főiskolákon, a végzettek ugyanis még nem szereztek nyelvvizsgát, emiatt nem tudták átvenni az oklevelüket.


2. Kire vonatkozik az átmeneti engedmény?

Azokra, akik 2014-ig államvizsgáznak, de az abszolválást követő három évben nem tudják bemutatni a nyelvvizsga-bizonyítványukat.


3. Kell-e valamilyen nyelvi vizsga a diplomához?

Csak az veheti át az nyelvvizsga nélkül az oklevelet, aki a felsőoktatási intézménye saját, belső szervezésű nyelvi vizsgáján megfelelően teljesít.

Ha valaki az első évfolyam megkezdésének évében már betöltötte negyvenedik életévét, nem kell nyelvvizsgát szereznie ahhoz, hogy átvehesse diplomáját a záróvizsga után. Ez a szabály azonban csak azokra vonatkozik, akik legkésőbb a 2015/2016-os tanévben záróvizsgáznak – ezt követően ugyanis már ők sem mentesülhetnek a nyelvvizsga megszerzése alól.


4. Minden egyetemre és főiskolára vonatkozik az új szabály?

Nem, az egyetemek és főiskolák szenátusa dönti el, alkalmazza-e az átmeneti engedményt. A vezető egyetemeken nagy valószínűséggel nem fognak rábólintani a nyelvvizsga-amnesztiára, ezekben az intézményekben ugyanis olyan magasak a ponthatárok, hogy eddig is csak nyelvtudással lehetett bekerülni a legnépszerűbb szakokra.


5. Diplomamentő program

A”diplomamentő” program már NEM CSAK azoknak szól, akik legalább alapfokon beszélik a kiválasztott nyelvet.

Milyen nyelvvizsgára készülhettek fel a tanfolyamokon?

A program államilag elismert, középfokú, C típusú nyelvvizsgára készít fel. Három nyelvből lehet választani: angol, német, francia. Fontos, hogy a tanfolyamokon csak az általános nyelvvizsgára készülhettek fel, a szaknyelvi vizsgára nem.

A szakmai nyelvvizsgára készülők nincsenek kizárva a programból, de ezen keretek között, csak általános középszintig juthatnak.

 


Ki pályázhat?

Bármely európai uniós állampolgár, aki magyarországi felsőoktatási intézményben tanult, az államvizsgát már letette, nincs hallgatói jogviszonya (passziválással nem szűnik meg a tanulói jogviszony, DE! a szüneteltetéssel igen), diplomáját pedig azért nem tudja átvenni, mert nincs nyelvvizsgája.

A korábbi szabályokon változtattak: 35 éven felüliek is pályázhatnak a programra. Az elbíráláskor előnyben vannak a regisztrált álláskeresők.


Milyen tanfolyamok indulnak?

Márciustól csak 240 órás képzésekre lehet majd jelentkezni. A képzéseket elsősorban a
megyeszékhelyeken indítják – hetente minimum hat, maximum húsz órát kell szánni a tanfolyamra.


Mennyibe kerül a képzés?

Önrész nincs, a tanfolyam ingyenes, beleértve a tananyagot is. A tanfolyam végén azonban nyelvvizsgát kell tenni, amelyet meg kell ismételni, ha elsőre nem sikerül. Ezeknek a költsége már titeket terhel – kivéve, ha regisztrált álláskeresők vagytok, az első próbálkozás ingyenes. Összesen háromszor lehet a vizsgázással próbálkozni, ezeknek a költsége is a jelentkezőket terheli.

A nyelvvizsga-bizonyítványok hitelesített másolatait legkésőbb 2015. december 31.-ig be kell mutatni. Amennyiben ez a résztvevő önhibájából nem sikerül, úgy a képzési díj felét vissza kell fizetnie. Ez akár 150 ezer forint is lehet. (http://eduline.hu)


6. Mentesség lehetőségei

Speciális szükségletű hallgatók/végzett hallgatók
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 108. § 6. szerint az a hallgató (jelentkező), aki
 mozgásszervi,
 érzékszervi
 vagy beszédfogyatékos,
 több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
 autizmus spektrumzavarral
 vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzd.


Fogyatékosság kivizsgálása és igazolása

Amennyiben a jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok) által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

Amennyiben a jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, illetve fogyatékosságra, sajátos nevelési igényre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben nem részesült, a fogyatékosság megállapítására és igazolására a rehabilitációs szakigazgatási szerv, illetve annak jogelődje jogosult.

Az igazolásoknak, határozatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a fogyatékosság
megnevezését (BNO kóddal együtt). Ennek hiányában az igazolások, határozatok nem fogadhatók
el. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) k) pontja alapján a rehabilitációs szakigazgatási szerv a jogszabályban meghatározott esetekben szakértői feladatokat lát el, e feladatkörében szakvéleményt ad a felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságáról.

A 15. § (4) bekezdése szerint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
 diszlexia (a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképesség zavar),
 diszgráfia (írászavar),
 diszkalkulia (a számolással, számokkal kapcsolatos specifikus kognitív zavar)

fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve jár el (országosan, minden Magyarországon lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy esetén). A hallgatók fenti típusú fogyatékosságát a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleményével igazolja.


A vizsgálat menete

A kérelmek benyújtásának helye: Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve (1146 Budapest, Thököly út 82. vagy 1590 Budapest Pf.155.)

Elérhetőség: budapest@rszsz.nrszh.hu, tel: (1)372-1488

A kérelemre nincs formanyomtatvány, de tartalmaznia szükséges a következőket:

 a vizsgálatot kérő hallgató személyi adatait: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, elérhetősége, TAJ száma, valamint
 a kérelem okát.

Amennyiben a kérelmet benyújtó hallgató rendelkezik bármilyen előzetes szakvéleménnyel (pl.: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Nevelési Tanácsadó, Közoktatási/Igazságügyi szakértő, Orvosi/ Szakorvosi/ Pszichológiai) azt kérjük, szíveskedjék kérelméhez csatolni.

Amennyiben a benyújtott dokumentációból érdemben megállapítható a tanulmányok folytatását tartósan és súlyosan akadályozó fogyatékosság, akkor nem szükséges (csak indokolt esetben) a kérelmet benyújtó hallgató személyes vizsgálata.

7. Intézmények feltételei

Vannak olyan felsőoktatási intézmények, melyek bizonyos szakjaira a diszlexiás, diszgráfiás és diszkalkuliás jelentkező nem nyerhet felvételt.

Az alkalmassági vizsga során alá is kell írni egy nyilatkozatot, hogy eltitkolt betegsége nincs a jelentkezőnek. Tehát nem hivatkozhat diszlexiára, diszgráfiára és diszkalkuliára, így mentességet sem kaphat a nyelvvizsga teljesítése alól. Amennyiben visszaélést vélelmeznek az intézményben, akár jogi procedúra is indítható a hallgató ellen. (Az információ Tanulmányi Osztály vezetőktől származik.)

Abban az esetben, ha a hallgató diszlexiája, diszgráfiája és diszkalkuliája a felsőoktatási tanulmányok során vagy államvizsga után kerül diagnosztizálásra, az esélyegyenlőségi jogszabályoknak eleget téve, mentességet kérelmezhet, amennyiben az előírásoknak megfelelő dokumentumokat be tudja nyújtani.

Ennek ellenére vannak olyan intézmények, ahol nem lehet mentességet kérni, ebben az esetben érdemes az ügyet az Ombudsman felé jelezni.
Elérhetőség:itt.
Levélben: Oktatási Jogok Biztosának Hivatala (Szalay u. 10-14, Budapest 1055)
Telefonon: (06-1) 795-4097 és Telefaxon: (06-1) 795-0274
E-mailen: panasz@oktbiztos.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.